Наша місія

Розвиток системи якісного наукового та аналітичного консалтингу, який сприяє розробці науково обґрунтованих, детально прорахованих і зважених рішень щодо різних стратегічних проблем України на основі досвіду Держави Ізраїль.

Інститут покликаний відігравати ключову роль у впровадженні осмисленого і доведеного підходу до рішень політичних, соціальних, економічних, екологічних та інформаційних проблем, з якими стикається нині Україна.

Тим самим Інститут сприяє мобілізації наукового та експертного співтовариства для пошуку стратегічних рішень в модернізації України на базі ізраїльського досвіду, розвитку інтелектуального ресурсу країни, підняттю престижу науки та експертизи, доведенню стандартів наукових робіт до міжнародного рівня.

Напрямки діяльності

 1. Енергетична безпека України, альтернативні джерела отримання енергоносіїв, економія використання і підвищення ефективності споживання.
 2. Безпека соціуму та протидія терористичній загрозі. Аналіз способів подолання екстремізації масових настроїв.
 3. Реформування охорони здоров’я, модернізація екстреної медицини.
 4. Психічне здоров’я суспільства і використання досвіду Ізраїлю у допомозі переміщеним особам, жертвам терористичних актів та учасникам бойових дій.
 5. Використання сучасних технологій в екології та сільському господарстві.
 6. «Третій» сектор (НУО), його розвиток і можливості впливу на державу і боротьбу з корупцією.
 7. Конституційний процес і суспільний консенсус.

Завдання Інституту

 1. Наукова, аналітична, інформаційна та тренінгова підтримка процесу прийняття стратегічних і поточних рішень в області економіки, політики, безпеки, державного управління, екології, інформації, медицини та ін.
 2. Розробка нових стратегій для забезпечення модернізації України та розвитку інтелектуального діалогу про майбутнє країни.
 3. Організація відкритого обговорення нових стратегій за участю громадянського суспільства і залучення досвідчених експертів з Ізраїлю та інших країн, а також пошук шляхів застосування доведених реформ, реалізованих в інших країнах.
 4. Ідентифікація, консолідація та посилення потенціалу наукового та експертного співтовариства України та Ізраїлю у взаємному інформаційному і науково-практичному співробітництві.
 5. Створення нових можливостей комунікацій із провідними інтелектуальними центрами Ізраїлю.
 6. Надання якісних дослідних, експертних інформаційних та тренінгових послуг для державних структур, компаній, міжнародних, неурядових організацій.
 7. Розробка і просування інноваційних проектів, спрямованих на розвиток України та Ізраїлю.

Функції

З метою реалізації поставлених завдань Інститут здійснює наступні функції:

1. Проводить вивчення різних аспектів можливої модернізації України в наступних областях:

– Глобалістика та місце України на геополітичній карті світу.

– Модернізація економіки та енергетики.

– Адаптація і модернізація сільськогосподарської галузі.

– Екологічні проблеми і геокліматичні зміни.

– Реформування сектора безпеки.

– Конституційний процес, судочинство.

– Боротьба з корупцією, прозорість влади, захист громадян.

– Модернізація державного управління.

– Децентралізація та місцеве самоврядування.

– Досягнення рівня соціальних стандартів та соціальне забезпечення.

– Реформа медицини та соціальної відповідальності.

– Інформаційна безпека та стандарти доступу до інформації.

– Інвестиційна політика.

2. Підтримує атмосферу суспільного запиту на проведення теоретичних досліджень, аналітичних і порівняльних робіт в середовищі вчених, експертів, представників громадянського суспільства.

3 . Організовує круглі столи, консультації, тренінги і семінари з розробки, підготовки та реалізації проектів, що входять до сфери інтересів Інституту.

4. Пропонує та вдосконалює систему контролю якості проектів щодо вирішення стратегічних проблем, які стоять перед державою і громадянським суспільством.

5. Здійснює аналіз ефективності системи пошуку рішень щодо викликів, які стоять перед державою в різних областях.

6. Отримані матеріали публікує в онлайнових і офлайнових ЗМІ та на власному сайті.

7. Видає збірники матеріалів щодо можливих напрямів і потенційних зусиль з модернізації держави.

8. Сприяє розвитку інформаційного суспільства та сучасних медіатехнологій.

9. Проводить і поширює соціологічні дослідження з проблематики досліджень Інституту.

10. Проводить щорічну міжнародну конференцію — форум для освітлення досліджень щодо теми модернізації України та її просування в сучасному світі.